ประธานกรรมการ 
นายสถิตชัย วรานนท์วนิช
 ผู้จัดการ 
นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา
ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

ติดต่อสอบถาม

02 - 4961337
02 - 4961338

ผู้ชม
วันนี้ 5
เมื่อวาน 9
ทั้งหมด 10,803
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 14
ทั้งหมด 12,565

สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด


 ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

ประกาศที่ 1 - 60 เรื่องแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินการแทน และเพื่อให้มีผลผูกพันชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด


ประกาศที่ 2 - 60 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


ประกาศที่ 3 - 60 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้


ประกาศที่ 4 - 60 เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับบัญชี 2560-2561


ประกาศที่ 5 - 60 เรื่อง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อดำเนินการแทน และเพื่อให้มีผลผูกพันชุมนุมสหการณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด


ประกาศที่ 6 - 60 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการอำนวยการและ ผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีบัญชี 2560


ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 5
199 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 02-4961337 โทรสาร 02-4961338
E-mail ftsc.coop3@gmail.com
 
   ยางลูกระนาด   โซล่าเซลล์   โบโซ่   เทปกาวราคาถูก   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×