ประธานกรรมการ 
นายสถิตชัย วรานนท์วนิช
 ผู้จัดการ 
นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา
ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

ติดต่อสอบถาม

02 - 4961337
02 - 4961338

ผู้ชม
วันนี้ 18
เมื่อวาน 9
ทั้งหมด 10,816
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 18
เมื่อวาน 14
ทั้งหมด 12,578

สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด


บริการสินเชื่อ

 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย โดยให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายใน ให้สามารถบริการแก่สมาชิกได้มากขึ้นช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ต่อไป

เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

--------------------------------------------------------------------

            ด้วย เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะต้นทุนเงินทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น และเพื่อให้การบริหารการเงินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.) มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ชุมนุมสหกรณ์ จึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น ( 3 เดือนร้อยละ 4.00 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลาง ( 6 เดือน ) ร้อยละ 4.25 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาง ( 12 เดือน ) ร้อยละ 4.50

 

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560  เป็นต้นไป

 

                                       ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560

 

ลายเซ็นต์( นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช )

ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 5
199 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 02-4961337 โทรสาร 02-4961338
E-mail ftsc.coop3@gmail.com
 
   ยางลูกระนาด   โซล่าเซลล์   โบโซ่   เทปกาวราคาถูก   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×