ประธานกรรมการ 
นายสถิตชัย วรานนท์วนิช
 ผู้จัดการ 
นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา
ทำเนียบบุคลากร

คณะกรรมการดำเนินการ

ติดต่อสอบถาม

02 - 4961337
02 - 4961338

ผู้ชม
วันนี้ 17
เมื่อวาน 9
ทั้งหมด 10,815
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 17
เมื่อวาน 14
ทั้งหมด 12,577

สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด


เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

--------------------------------------------------------------------

            เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์ และเตรียมเงินไว้บริการรองรับความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกในปัจจุบัน  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.)  จึงเปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินฝาก  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังนี้

 ตั๋วสัญญาใช้เงินบัตรเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อ ปี)

3  เดือน

6 เดือน

12 เดือน

3.25

3.50

3.60

 

                        1.เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

                        2.การถอนก่อนกำหนด

                                    -จะไม่จ่ายดอกเบี้ย

 

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป

                                               

                                                ประกาศ ณ วันที่ 10   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

 

ขอแสดงความนับถือ

ลายเซ็นต์

 

( นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช )

ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  

อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชั้น 5
199 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
 โทรศัพท์ 02-4961337 โทรสาร 02-4961338
E-mail ftsc.coop3@gmail.com
 
   ยางลูกระนาด   โซล่าเซลล์   โบโซ่   เทปกาวราคาถูก   บริษัทรักษาความปลอดภัย  
เว็บสำเร็จรูป
×