ประธานกรรมการ
นายบัญชา เกษมสุข
เกี่ยวกับ ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
ข่าวสาร จาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 48
เมื่อวาน 68
ทั้งหมด 58,535
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 54
เมื่อวาน 78
ทั้งหมด 75,833
15ก.พ.2566 ชสอ.และชสอค.ร่วมการจัดประชุมสัมมนา“แก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์”    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร ชสอ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมแก้วิกฤตการณ์บริหารสหกรณ์โดยมีวัตถุประสงค์แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมความคิดเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการแก้ไข   ปัญหาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ และร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยมีนายชัชวาลล์  คงอุดม ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นและระบบสหกรณ์พร้อมคณะ มารับฟังประเด็นปัญหาจากผู้เข้าร่วมสัมมาซึ่งเป็นประธานกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5  
 E-mail : ftsc.coop3@gmail.com  
 Web : www.ftscgroup.com   
เว็บสำเร็จรูป
×