ประธานกรรมการ
นายบัญชา เกษมสุข
เกี่ยวกับ ชสอค.
การให้บริการของ ชสอค.
สหกรณ์สมาชิก ชสอค.
ข้อบังคับและระเบียบ ชสอค.
ข่าวสาร จาก ชสอค.
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
ผู้ชม
วันนี้ 67
เมื่อวาน 68
ทั้งหมด 58,554
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 73
เมื่อวาน 78
ทั้งหมด 75,852
เข้าพบและยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้มีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564  ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย 
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
นายอุทัย ศรีเทพ ประธานชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และคณะ ได้เข้าพบกับ...
    • พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมธิการด้านการสหกรณ์และสถาบันเกษตรกรอื่น 
    • นายอภิชาต ตีรสวัสชัย รองประธานกรรมธิการคนที่หนึ่ง คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
    • นายนัทธี ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ประสานงานให้มีการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ.2563 พร้อมพูดคุยถึงปัญหาและชี้แจงถึงผลกระทบจากกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  
199/8 หมู่2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  
อาคารสำนักงานสวัสดิการฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 5  
 E-mail : ftsc.coop3@gmail.com  
 Web : www.ftscgroup.com   
เว็บสำเร็จรูป
×